Par mums

Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds ir izveidots, lai veicinātu dažādu sporta veidu attīstību, popularizētu sportu, veicinātu veselīgas atpūtas organizēšanu, fiziskās un garīgās veselības saglabāšanu un uzlabošanu, aktivizētu, izkoptu un attīstītu Lielvārdes novada iedzīvotāju izglītību dažādās kultūras un sporta jomās, sekmētu to profesionālo izaugsmi un jaunu vērtību rašanos. Kā savas darbības mērķus fonds izvirzījis arī latviešu kultūras vērtību attīstīšanu un Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma – arhitektūras, vēstures un kultūras pieminekļu saglabāšanu.