Biedri

Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonda komanda:

abolins

Jānis Āboliņš
Vēsma Zlidne
Ainars Puķītis
Guntars Jonāns
Toms Širovs